top of page
Xylophone

Nohal
תוכנה מודרנית לניהול נהלים בארגון

התוכנה מאפשרת שליטה ובקרה אחר הנהלים בארגון. משרתת את אחראי הנהלים ואת כלל עובדי הארגון.

Crystal Salt

איך תוכנת נוהל מצליחה לסייע לתת פתרון?

 • תהליך ההפצה ממוחשב, מבוקר, יעיל, מהיר.

 • השימוש בתוכנה פשוט, ההפעלה הראשונית מהירה.

 • לכולם יש אפשרות תמידית להתעדכן, לאשר, לפעול בהתאמה.

 

מהם האתגרים העיקריים שאחראי הנהלים פוגש ללא פתרון מתאים?

 • תהליך יצירת ועדכון נוהל - מהו סבב האישורים הנדרש? אילו נהלים ממתינים לאישור?

 • חוסר השליטה במאגר הנהלים - אילו נהלים קיימים ועבור איזו מחלקה או תפקיד? מתי הנהלים תוקפו לאחרונה? מי אישא את הנוהל?

 • הפצה, אישורי קריאה וחתימה - אילו עובדים חתמו? 

 • יישום והטמעת הנהלים - האם העובדים בקיאים בנהלים התקפים?

 • שילוב מערכת הנהלים במערכת משאבי האנוש הארגונית.

 • עלות גבוהה של שירותים מקצועיים להקמה ותחזוקה של פתרון פנים ארגוני.

 • חוסר זמינות המידע לעובדים מחוץ לסביבת העבודה, אתגר הסביבה ההיברידית.

 

מהם התהליכים הנתמכים בתוכנה?

 • סבב אישורים מלא ומורכב כולל הערות.

 • הפצה לקריאה וחתימה, הפצה מתוזמנת, הוספת טפסים לידיעה ושימוש.

 • זמינות 100% 24/7 מכל מקום. פתרון ב"ענן".

 • פורטל נהלים אישי של כל עובד.

 • קישור אוטומטי של נהלים לבעלי תפקידים ויחידות ארגוניות.

 • תמיכה בריבוי אתרים עבור ארגון קונצרני רב שכבתי.

 • ממשק קל דרך הדואר האלקטרוני הארגוני.

 • חתימה דיגיטלית הכוללת שימוש ב 2FA.

 • אבטחת מידע ברמה גבוהה.

 

מהן היכולות הבולטות של התוכנה?

 • קלות בשימוש והבנת התהליכים של אחראי הנהלים והעובד.

 • מעקב קריאת נהלים אוטומטי, כולל שליחת התראות ואסקלציה.

 • קליטה של מאגר מסמכי נהלים באופן גלובלי.

 • קישור בין כל נוהל לעובד, בעל תפקיד, יחידה ארגונית.

 • פורטל נהלים אישי של כל עובד.

 • תמיכה בריבוי אתרים עבור ארגון קונצרני רב שכבתי.

 • ממשק קל דרך הדואר האלקטרוני הארגוני.

 • חתימה דיגיטלית הכוללת שימוש ב 2FA.

 • אבטחת מידע ברמה גבוהה.

bottom of page